Fetish Feest  thumbnail

Fetish Feest

Published May 03, 24
5 min read

Ik ga wel / niet de extra opdracht doen. Bouw de afvalstraat in het echt in de school. a. Overleg met je docent hoe groot je groep wordt waarmee je samen een afvalstraat mag maken. Wij doen dit met datum:personen. Wij mogen deze afvalstraat van tot en met datum:in de school neerzetten. foute feest appingedam 2023.f it eb

Als je er niet uitkomt dan stem je. De meeste stemmen gelden. c. Bouw de afvalstraat in het echt in de school. Gebruik hiervoor aparte afvalbakken waarop je duidelijk aangeeft voor welk afval het bedoeld is. d. Kijk elke dag even of de afvalstraat goed werkt. foute feest appingedam 2023. e. Noteer dit in het voorstel voor de afvalstraat dat je had gemaakt en geef ook aan waar jouw afvalstraat afwijkt van de afvalstraat die je met de groep hebt gemaakt.' u d ETERUGKIJKEN 29. Hoe ging het schrijven van het voorstel?c Ab - foute feest appingedam 2023. Ben je tevreden over je tekening/fotopresentatie?t hJa / nee, wantc. Hoe ging het samenwerken en opbouwen van de afvalstraat op school?ir g y pd. Hoe gingen je schoolgenoten om met de afvalstraat?30. Heb je alle opdrachten van Taak 5 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt afgesproken

De beveiligers van Safetyfirst zullen tijdens het driedaagse festival aanwezig zijn op het festivalterrein.' u d Ef it ec AJij laat de beveiligers het festivalterrein zien. Je bespreekt met hen wat hun verantwoordelijkheden zijn en hoe ze hun werk gaan doen - foute feest appingedam 2023. VOORBEREIDEN BRON Lees Tekstbron 1 - foute feest appingedam 2023.24 Evenementbeveiliging. Maak daarna opdracht 31 tot en met 34

Bunga Bunga Feest

Een beveiliger moet een bepaalde houding en gedrag vertonen. a. Omcirkel de houding- en gedragsaspecten die een beveiliger geschikt maken (foute feest appingedam 2023).t hSnel boosir g y prustig blijvenbang zijndoortastend optredenrespect afdwingenzelfbeheersinglang nadenken voordat je in actie komto cbezoekers intimiderenb. Wie is het meest geschikt als beveiliger? Een evenement organiseren87Deel C Het opbouwen van een evenement 32

. Noteer zes taken van een evenementbeveiliger. 1. 2. 3. 4. 5. foute feest appingedam 2023.f it e6. b. Wat betekent surveilleren?c. Wat betekent crowd control?' u d Ec A33. Je huurt een beveiligingsbedrijf in voor een groot evenement dat je organiseert. Je let goed op dat het beveiligingsbedrijf het ISO-certificaat heeft. a. Waarvan is ISO de afkorting? I St hOb

Je maakt samen met het beveiligingsbedrijf een risicoanalyse. a. Wat is een risicoanalyse?o cb. Verbind elk onderdeel met de juiste factor van de risicoanalyse. foute feest appingedam 2023. 88Leeftijdsopbouw van het publiekHet soort evenementHoe is de parkeervoorziening? Het soort publiekWordt er gewerkt met vrijwilligers of professionals? De plaats van het evenementIn welk seizoen wordt het evenement gehouden? Overige factorenEen evenement organiserenDeel C Het opbouwen van een evenement c

Welk risico loop je met een buitenevenement in de winter?e. foute feest appingedam 2023. Welk risico loop je met een buitenevenement in de zomer?f it eUITVOEREN BRON Bekijk het Formulier Risico-analyse. Maak daarna opdracht 35.35. Doe deze opdracht in tweetallen. Voor het Theatre Mondialfestival moet een risicoanalyse gemaakt worden. Maak een risicoanalyse van het Theatre Mondialfestival

Over Feest 2023

Bedenk alle mogelijke risico’s die er op het festival zijn. foute feest appingedam 2023. Gebruik tekst en plaatjes. foute feest appingedam 2023. Werk de risicoanalyse uit op de computer.' u d Ec ATip! Pak de omschrijving van het Theatre Mondialfestival en de plattegrond uit taak 4 erbij! TERUGKIJKEN 36. Je hebt een risicoanalyse van het Theatre Mondialfestival gemaaktHoe ging de samenwerking met je groepsgenoot?t hb - foute feest appingedam 2023. Hoeveel risico’s hebben jullie in de risicoanalyse opgenomen?ir g y pc. Vond je het moeilijk om risico’s te bedenken? Ja / nee 37. Heb je alle opdrachten van Taak 6 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt afgesproken

VOORBEREIDEN BRON Lees ‘Vluchtroutes’ uit Tekstbron 1.16 Routing (foute feest appingedam 2023) - Afzetpaal. Maak daarna opdracht 38.BRON38. Je gaat de vluchtroutes op het terrein van het Theatre Mondialfestival uitzetten. Pak Overig De plattegrond van het Theatre Mondialfestival erbij. a. Hoeveel vluchtroutes zijn er op het Theatre Mondialfestival?b. Geef op de plattegrond met een stippellijn de vluchtroute aan voor iemand die vanaf de camping het terrein wil ontvluchten

Met welk pictogram worden de vluchtroutes op het festivalterrein aangegeven?t h' u d Ef it ec AUITVOEREN 39 (foute feest appingedam 2023). Je gaat de vluchtroute in school leren kennen en lopen. a. Overleg met je docent of jij deze opdracht alleen of met een groep gaat doen en overleg ook met je docent of je opdracht 46 van Taak 8 ook meteen dan doet

Feest Plaatje

• •ir g y pIk ga deze opdracht alleen / met een groep doen. De docent/ ik/ iemand anders, namelijko cmaakt de afspraak met de bhv’er - foute feest appingedam 2023. We gaan bij deze afspraak wel / niet meteen opdracht 46 van Taak 8 doen (Afzetpalen). We hebben voordat de afspraak er is, Taak 8 al doorgenomen

De locatie waar we .Deel C Het opbouwen van een evenement b. Loop samen de vluchtroute in school. c. Welke pictogrammen hangen er in de school voor de vluchtroute?d. Bekijk samen het ontruimingsplan. e (foute feest appingedam 2023). Bespreek met de bhv’er hoe je zou kunnen helpen bij een ontruiming. f. Ga naar opdracht 46 van Taak 8 als je afgesproken hebt dit met de bhv’er samen te doenJe hebt de vluchtroute op school gelopen - foute feest appingedam 2023. a. Kende je de vluchtroute al? Ja / nee b. Vind je dat de vluchtroute duidelijk wordt aangegeven? Ja / nee, wantc. Wat vind je van het ontruimingsplan?' u d Ef it ec Ad. Wat kun jij doen om bij de volgende ontruimingsoefening te helpen?41

Latest Posts

Feest Bazar

Published May 17, 24
5 min read

Fetish Feest

Published May 03, 24
5 min read

Halter Bikini

Published Oct 10, 23
7 min read